Publications 2017

Brænd JA, Larsen K. Transformasjon av en profesjon: sykehuset mellom penger og pasienter. I: Feiring M, Juritzen TI, Knutsen IR, Larsen K, red. Kritiske perspektiver i helsefagene: utdanning, yrkespraksis og forskning. 1. udg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2017. s. 207-31. Tilgængelig fra: https://doi.org/10.23865/noasp.19

Debesay J, Harsløf I, Rechel B, Vike H. Facing diversity under institutional constraints: challenging situations for community nurses when providing care to ethnic minority patients. J Adv Nurs 2014;70(9):2107-16. doi: 10.1111/jan.12369.

Feiring M. Fra revalidering til rehabilitering – en dansk begrebshistorie. Tidsskrift for Professionsstudier 2017;13(24), 86–97. https://doi.org/10.7146/tfp.v13i24.96753

Feiring M, Heiaas I, Solvang PK. Fra deltakelse til brukermedvirkning i helseforskning. I: Feiring M, Knutsen IRK, Juritzen TIJ, Larsen K. Kritiske perspektiver i helsefagene – utdanning, yrkespraksis og forskning, 2017. Cappelen Damm Akademisk p. 181-200.

Harsløf I, Nielsen US, Feiring M. Danish and Norwegian hospital social workers’ cross-institutional work amidst inter-sectoral restructuring of health and social welfare. European Journal of Social Work 2017;20(4):584-95. doi: 10.1080/13691457.2016.1188783.

Juritzen TI, Feiring M, Larsen K, Knutsen IR. Innledning. I: Feiring M, Juritzen TI, Knutsen IR, Larsen K, red. Kritiske perspektiver i helsefagene: utdanning, yrkespraksis og forskning. 1. udg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2017. s. 13-20. Tilgængelig fra: https://doi.org/10.23865/noasp.19

Larsen K, Højbjerg K. Kritiske teoriers analysekraft i rapport om sundhedsprofessionelles uddannelsesbehov. I: Feiring M, Juritzen TI, Knutsen IR, Larsen K, red. Kritiske perspektiver i helsefagene: utdanning, yrkespraksis og forskning. 1. udg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2017. s. 21-48. Tilgængelig fra: https://doi.org/10.23865/noasp.19 Slomic M, Soberg HL, Sveen U, Christiansen B. Transitions of patients with traumatic brain injury and multiple trauma between specialized and municipal rehabilitation services—Professionals’ perspectives, Cogent Medicine 2017;4:1, doi: 10.1080/2331205X.2017.1320849